Clwstwr Hwlffordd

Ysgol Gymunedol y Garn


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:roc-location-map## ##OBJ-ID:4846## Adroddiad Arolygu Estyn

Mae Ysgol Gymunedol Y Garn yn aelod o Clwstwr Ysgolion Hwlffordd ar gyfer materion cefnogaeth; fodd bynnag, mae'r ardal a wasanaethwyd gan Ysgol Gymunedol Y Garn wedi ei rhannu rhwng dalgylchoedd Ysgol Penrhyn Dewi ac Haverfordwest High ar gyfer derbyn i'r ysgol uwchradd a materion trafnidiaeth. Mae manylion y dalgylchoedd i'w weld ar-lein (Gwasanaethau yn eich Ardal Chi) neu o'r Swyddog Derbyniadau.

Prydau Ysgol
ID: 348, diwygiedig 15/02/2024