Clwstwr Hwlffordd

Ysgol Gynradd Gatholig Mary Immaculate


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:maryi-location-map## ##OBJ-ID:4874## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 334, diwygiedig 22/06/2022