Clwstwr Hwlffordd

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Aeddan Sant


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##OBJ-ID:4876## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 St. Aidan’s V. A. Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 354, diwygiedig 31/10/2017