Clwstwr Ysgolion Penfro

Ysgol Harri Tudur


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:ps-location-map## ##OBJ-ID:4883## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 343, diwygiedig 05/09/2018