Clwstwr Ysgolion Penfro

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 3312

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:stmaryc-location-map## ##OBJ-ID:4873## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 358, diwygiedig 08/11/2017