Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol y Preseli


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:yyp-location-map## ##OBJ-ID:4886## Adroddiad Arolygu Estyn Grant Amddifadedd Disgyblion: Ysgol y Preseli

Prydau Ysgol
ID: 385, diwygiedig 09/03/2018