Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol Bro Preseli (Cynradd)


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:yyp-location-map## ##OBJ-ID:4886## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 10933, diwygiedig 05/10/2023