Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol Hafan y Mor


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:tcs-location-map## ##OBJ-ID:4839## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 381, diwygiedig 18/05/2022