Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Cilgerran


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 3035

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:cil-location-map## ##OBJ-ID:4859## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan Ysgol GWR Cilgerran

Prydau Ysgol
ID: 317, diwygiedig 31/10/2017