Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol y Frenni


Pennaeth:
Rhif Ffon:
Gwefan:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:yyf-location-map## ##OBJ-ID:4853## Adroddiad Arolygu Estyn ##OBJ-ID:12762##

Prydau Ysgol
ID: 384, diwygiedig 05/08/2019