Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol Dewi Sant


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:yds-location-map## ##OBJ-ID:4881## Adroddiad Arolygu Estyn Ysgol Dewi Sant Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 374, diwygiedig 31/10/2017