Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol yr Eglwys yng Ngymru Penrhyn Dewi (Uwchradd)


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol:

Prydau Ysgol
ID: 374, diwygiedig 15/02/2024