Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol Gymunedol Croesgoch


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 2270

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:crs-location-map## ##OBJ-ID:4844## Adroddiad Arolygu Estyn Grant Amddifadedd Disgyblion: Croesgoch

Prydau Ysgol
ID: 321, diwygiedig 22/03/2018