Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol Gymunedol Solfach


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 2263

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:scp-location-map## ##OBJ-ID:4840## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 352, diwygiedig 31/10/2017