Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 3310 Dolenni Defnyddiol: ##LINK:ybcw-location-map## ##OBJ-ID:4871## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan Ysgol Bro Dewi

Prydau Ysgol
ID: 370, diwygiedig 31/10/2017