Clwstwr Ysgolion Tyddewi / Dewi Sant

Ysgol yr Eglwys yng Ngymru Penrhyn Dewi (Cynradd)


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: 

Prydau Ysgol
ID: 10932, diwygiedig 08/11/2023