COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Clywed Ein Straeon

Viv a Steve

“Mae’n llawn her. Mae’n werth chweil ac rydym yn ei garu.”

 

“Peidio disgwyl eich bod yn mynd i newid y byd gyda’r bobl ifanc hyn”

 

“Mor braf eu gweld yn dechrau llewyrchu un diwrnod a dod yn unigolion”                 viv and steve

 

“Mae camau bach yn fynyddoedd i’r bobl ifanc hyn”

ID: 4265, adolygwyd 07/11/2018