Cofebion Amlosgfa

Rhoddion

O bryd i'w gilydd byddwn yn derbyn rhoddion gan aelodau o'r cyhoedd a defnyddir y rhain er budd yr adeiladau a'r gerddi ym Mharc Gwyn.  Bu rhoddion caredig o'r fath yn fodd i ni gael nodweddion fel y llyn addurnol o flaen yr amlosgfa.  Mae rhoddion llai wedi cyfrannu at blannu bylbiau a choed ym mhob rhan o'r gerddi. 

Os ydych chi'n dymuno cyflwyno rhodd er cof am rywun, mae croeso i chi lenwi'r ffurflen isod a'i dychwelyd gyda'ch rhodd.  Mae'n rhaid i sieciau ac archebion post fod yn daladwy i 'Gyngor Sir Penfro'. 

Os oes gennych chi syniad penodol am nodwedd newydd a fyddai o fudd i bobl a fydd yn ymweld â'r amlosgfa a'i gerddi yn y dyfodol ac yr ydych yn meddwl y byddai'n gofeb addas, mae croeso i chi gysylltu â'r goruchwyliwr yn y cyfeiriad a welir isod i drafod y manylion. 

Rhoddion 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â :  

 

Superintendent & Registrar
Parc Gwyn Crematorium
Narberth
Pembrokeshire
SA67 8UD

Ffôn: 01834 860622

Ffacs: 01834 861039

E-bost: parcgwyn@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2570, adolygwyd 22/02/2023