Cofrestru Mangreoedd Bwyd

Beth am newidiadau ym mherchnogaeth y busnes?

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru yr unig beth yr ydych yn gorfod ei wneud yw rhoi gwybod inni fod y Gweithredwr Busnes Bwyd wedi newid, neu os bydd ffurf y busnes yn newid, neu os bydd newid yn y cyfeiriad lle mae'r mangreoedd symudadwy'n cael eu cadw.  Bydd y Gweithredwr Busnes Bwyd newydd yn gorfod llanw ffurflen gais.

ID: 1547, adolygwyd 12/10/2022