Cofrestru Mangreoedd Bwyd

Sut wyf i'n cofrestru fy musnes?

Trwy lanw'r ffurflen isod.  Ni ellir gwrthod cofrestru ac ni chodir tâl am hyn.  Rhaid llanw'r ffurflen gofrestru, ei harwyddo a'i hanfon at Dîm Bwyd y Cyngor yn y cyfeiriad canlynol:

Y Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Rydych chi'n gorfod ticio pob blwch sy'n berthnasol i'ch busnes, ateb yr holl gwestiynau a rhoi'r holl wybodaeth y gofynnir amdani. Dylai busnesau tymhorol sy'n gweithredu am gyfnod penodol o bob blwyddyn roi'r dyddiadau i ddangos rhwng pryd y byddant ar agor ar y ffurflen. 

Cais am Gofrestru Sefydliad Busnes Bwyd

ID: 1549, adolygwyd 23/08/2017