Cofrestru Mangreoedd Bwyd

Sut wyf i'n cofrestru fy musnes?

Drwy glicio ar y ddolen yma:

https://register.food.gov.uk/new/pembrokeshire

Ni ellir gwrthod cofrestriad ac nid oes unrhyw dâl.

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio pam ein bod ni’n casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio a beth rydyn ni’n ei wneud â’r wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu.

ID: 1549, adolygwyd 18/09/2019