Cofrestru/Trwyddedau Storfeydd Ffrwydron

Asesiadau Risg

At ddibenion diogelwch, mae angen i unrhyw siop sy'n storio neu'n gwerthu ffrwydron gwblhau asesiad risg. Mae hyn yn ychwanegol at eich dyletswydd i gynnal asesiad risg diogelwch tân ac i lunio cynllun rheoli tân, dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, sy'n cael ei orfodi gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 1531, adolygwyd 22/09/2023