Cofrestru/Trwyddedau Storfeydd Ffrwydron

Ceisiadau a Ffioedd

Gellir cwblhau ceisiadau am gofrestriad neu drwydded drwy ddefnyddio'r dolenni cyswllt canlynol:

Cais Cofrestri/Trwydded Storio Ffrwydron (yn cynnwys arweiniad)

Trwydded i storio ffrwydron

Codir ffi flynyddol am gofrestru a thrwyddedu ffrwydron:

Trwydded i storio                                                                          Cofrestru i Storio                                                         
 Newydd     - £178.00  Newydd     - £105.00
 Adnewyddu -   £83.00  Adnewyddu -   £52.00
 Amrywio'r Drwydded - £35.00  

Gellir talu â siec, wedi ei gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Penfro, neu, os yw'n well gennych dalu drwy BACS, cysylltwch â ni ar 01437 775179.

ID: 1532, adolygwyd 23/08/2017