Compostio yn y Cartref

Pam gompostio?

Fel sir ni allwn mwyach daflu popeth fel sbwriel a rhaid i ni oll ARBED, AILDDEFNYDDIO ac AILGYLCHU. Mae’n ofynnol arnom i leihau’n yn eithafol faint o wastraff sy’n mynd i dirlenwi er mwyn cyrraedd targedau newydd anodd. Os na wnawn, bydd Sir Benfro’n wynebu cosbau ariannol mawr a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, sy’n rhedeg i filiynau o bunnoedd y flwyddyn – y byddwn i gyd yn talu amdanynt.

Nid oes raid i chi fod â gardd fawr na bod yn arddwr brwd i wneud eich compost eich hun. Gyda’ch bin compost newydd, mae’n hawdd troi sbarion amrwd o’r gegin, gwastraff gerddi a “sbwriel” arall yn gompost llawn maeth, bwyd planhigion rhagorol. ... a mae'n rhad ac am ddim!

ID: 706, adolygwyd 14/03/2018