Compostio yn y Cartref

Datrys problemau

C. A oes angen gardd fawr arnaf?

A. Nac oes. Gallwch wneud ychydig o gompost o sbarion cegin, digon ar gyfer potiau neu ddysglau plannu yn y tŷ.

C. A yw hi’n ddiogel gwneud compost gyda phlant o gwmpas?

A. Ydi. Dim ond dilyn rhagofalon hylendid call, fel golchi’r dwylo, fel y byddech ar ôl unrhyw chwarae awyr agored. Ni ddylech fyth gynnwys baw cathod neu gŵn yn eich compost.

C. Pam fod fy nghompost wedi rhoi’r gorau i weithio?

A. Mae’n rhy sych yn ôl pob tebyg. Rhowch ddŵr arno, ei gymysgu, ac ychwanegu mwy o ddail gwyrdd.

C. Pam fod fy nghompost yn ddrewllyd a seimlyd?

A. Yn ôl pob tebyg rydych wedi ychwanegu gormod o ddail gwyrdd. Ychwanegwch fwy o bethau brown i adfer y cydbwysedd, a defnyddio coes ysgub i brocio tyllau aer yn y pentwr.

C. Pan fyddaf yn tynnu’r caead oddi ar y bin, pam fod pryfed bach duon ynddo?

A. Mae’r pryfed ffrwythau hyn yn hollol ddiniwed. Yn yr haf byddant yn bwydo ar dameidiau ffrwythau a llysiau. Gallwch eu rhwystro rhag ymddangos trwy ychwanegu haen o bridd neu dorion gwair a gadael y caead oddi ar y bin am ychydig er mwyn iddynt allu hedfan i ffwrdd.

ID: 723, adolygwyd 13/06/2022