Consesiynau

Help i reoli eich arian yn y dyfodol

Efallai y byddech yn hoffi paratoi ar gyfer adeg pan na fyddwch yn gallu rheoli eich holl waith papur a’ch biliau eich hun. 

Independent Age

Mae Independent Age yn cynnig cyngor am ddim dros y ffôn i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr ar faterion sy’n gallu effeitho arnynt fel budd-daliadau a gofal cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnig cyfeillio wyneb yn wyneb a grwpiau trafod am ddim dros y ffôn; mae’r wefan yn cyfeirio defnyddwyr at wasanaethau a cheir yno hefyd ganllawiau a thaflenni gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho. ID: 2178, adolygwyd 11/08/2022