COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Arwyddion Datgloi COVID-19

Mae ein harwyddion Covid-19 ar gael i’w llwytho i lawr (am ddim) ar gyfer cymuned gyffredinol Sir Benfro a busnesau lleol i’w defnyddio yn eu cynlluniau datgloi   

Sut ydw i’n llwytho’r arwyddion i lawr?

  • Agorwch Catalog Arwyddion a gwnewch nodyn o rif ID yr arwydd, sydd wedi ei leoli uwchben pob arwydd.

  • Cliciwch ar ID yr arwydd cysylltiedig isod i lwytho’r ffeil i lawr

Hysbysiadau Hylendid

COV7 Bi COV8-Bi COV9-W  COV33 Bi
       

 

Ymbellhau Cymdeithasol

COV3-W COV3-Bi COVS5-Bi COVS4-Bi
COVS21-W COVS10-Bi COVS19-Bi COVS11-Bi
COVS6-Bi COV12-W    

 

Llif yr Adeilad

COVS1-W COVS2-W COVS13-W COVS14-W
COVS15-W COVS16-W COVS22-W COVS23-W
COVS26 COVS27 COVS28-Bi COVS29-Bi
COVS30-Bi COVS31-Bi    

 

Sticeri

COVS17 COVS18-W    

 

 

Gorchudd Wyned

COV34                                        COV35-Bi

Llywodraeth Cymru: Canllawiau Gorchudd Wyneb

ID: 6600, adolygwyd 19/04/2021