COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Hysbysiadau Gwelliant a Cau Covid

Gorfodi lle mai gofyniad i leihaur risg o ddod i gysylltiad ar coronafeirws mewn mangre

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

Gorfodi o dan atodlen 8 Rheoliad 26

Lle mai gofyniad i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn mangre

 

Angen Gwella

 

Caewyd y Fangre Hon

ID: 6932, adolygwyd 20/07/2021