Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Llyfrgelloedd yn ailagor

Mae ein llyfrgelloedd sy'n cynnig ymweliadau â'r llyfrgell, mynediad cyhoeddus i gyfrifiaduron a gwasanaeth archebu a chasglu ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau
 • Llyfrgell Gymunedol Arberth
 • Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth
 • Llyfrgell Neyland
 • Llyfrgell Doc Penfro
 • Llyfrgell Saundersfoot
 • Llyfrgell Dinbych-y-pysgod
 • Glan-yr-afon, Hwlffordd
 • Llyfrgell Crymych
 • Llyfrgell Tyddewi

Archebu a Chasglu

Mae llyfrgelloedd yn Crymych, Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Trefdraeth, Neyland, Penfro, Doc Penfro, Saundersfoot, Tyddewi a Dinbych-y-pysgod yn derbyn archebion ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Mae modd gwneud archebion drwy’r ffurflen Archebu a Chasglu isod:

Archebwch Nawr

Fel arall, gall archebion gael eu gwneud dros y ffôn drwy gysylltu ag un o’r llyfrgelloedd sy’n gweithredu’r gwasanaeth:

Llyfrgell Crymych (01239 832092)

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun (01437 776638)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau (01437 771888)

Llyfrgell Gymunedol Arberth (01437 775650)

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth (01437 776651)

Llyfrgell Neyland (01437 775131)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro (01437 776454)

Llyfrgell Doc Penfro (01437 775825)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot (01437 776050)

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod (01437 775151)

Glan-yr-afon, Hwlffordd (01437 775244)

Llyfrgell Tyddewi (01437 721170)

Fe all aelodau llyfrgelloedd ddewis hyd at uchafswm o chwe eitem, a gallant naill ai ofyn am gasgliad a ddewiswyd o flaen llaw fel rhamant neu straeon ias a chyffro, neu ddewis teitlau penodol o’r catalog ar-lein yn y llyfrgell y byddant eisiau casglu ohoni.

Wrth archebu, fe all aelodau hefyd bennu’r ffurf sydd orau ganddyn, fel llyfrau llafar, print bras neu eitemau Cymraeg.

Ar ôl cyflwyno archeb, bydd amser yn cael ei neilltuo i aelodau ar ddyddiad penodol i gasglu eu heitemau.

Gwasanaeth Llyfrgell Symudol 

Bydd llwybrau pentrefol ein llyfrgell deithiol yn ailgychwyn o ddydd Iau 19 Awst 2021.

 Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol – Amserlen Tachwedd 2021 - Ionawr 2022

Bydd gweithrediad y gwasanaeth mewn fformat gwahanol yn sgil y coronafeirws:

 • Os yw’n bosibl, gwisgwch fasg wyneb wrth ymweld â'r safle aros
 • Defnyddiwch y diheintydd dwylo o'n dosbarthwr ar y wal wrth i chi gyrraedd drws y fan
 • Ni fydd mynediad i'r cerbyd i gwsmeriaid hyd nes y clywir yn wahanol (oherwydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol)
 • Os oes gennych lyfrau neu ddeunyddiau gair llafar i’w dychwelyd i ni, gadewch nhw ar risiau'r cerbyd
 • Bydd y gyrrwr yn dewis hyd at chwech o lyfrau neu eitemau'n seiliedig ar eich hoffterau darllen i'w cymryd ar y diwrnod
 • Byddwn yn ymweld â phob un o'r safleoedd aros unwaith bob pedair wythnos. 

Am ragor o wybodaeth am lwybrau pentrefol ein llyfrgell deithiol, ffoniwch (01437) 776126 neu anfonwch e-bost at george.edwards@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 6627, adolygwyd 23/09/2021