COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Llyfrgelloedd yn ailagor

Mae ein llyfrgelloedd sy'n cynnig ymweliadau â'r llyfrgell, mynediad cyhoeddus i gyfrifiaduron a gwasanaeth archebu a chasglu ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau
 • Llyfrgell Gymunedol Arberth
 • Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth
 • Llyfrgell Neyland
 • Llyfrgell Doc Penfro
 • Llyfrgell Saundersfoot
 • Llyfrgell Dinbych-y-pysgod
 • Glan-yr-afon, Hwlffordd

Mae ein llyfrgelloedd sydd ond yn cynnig gwasanaeth archebu a chasglu ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Llyfrgell Crymych

 

Archebu a Chasglu

Mae llyfrgelloedd yn Crymych, Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Trefdraeth, Neyland, Penfro, Doc Penfro, Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod yn derbyn archebion ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Mae modd gwneud archebion drwy’r ffurflen Archebu a Chasglu isod:

Archebwch Nawr

Fel arall, gall archebion gael eu gwneud dros y ffôn drwy gysylltu ag un o’r llyfrgelloedd sy’n gweithredu’r gwasanaeth:

Llyfrgell Crymych (01437 776126)/(01437 775243), (01239 832092) Dydd Sadwrn (10am-1pm)

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun (01437 776638)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau (01437 771888)

Llyfrgell Gymunedol Arberth (01437 775650)

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth (01437 776651)

Llyfrgell Neyland (01437 775131)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro (01437 776454)

Llyfrgell Doc Penfro (01437 775825)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot (01437 776050)

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod (01437 775151)

Glan-yr-afon, Hwlffordd (01437 775244)

 

 

Lawrlwytho yma

Fe all aelodau llyfrgelloedd ddewis hyd at uchafswm o chwe eitem, a gallant naill ai ofyn am gasgliad a ddewiswyd o flaen llaw fel rhamant neu straeon ias a chyffro, neu ddewis teitlau penodol o’r catalog ar-lein yn y llyfrgell y byddant eisiau casglu ohoni.

Wrth archebu, fe all aelodau hefyd bennu’r ffurf sydd orau ganddyn, fel llyfrau llafar, print bras neu eitemau Cymraeg.

Ar ôl cyflwyno archeb, bydd amser yn cael ei neilltuo i aelodau ar ddyddiad penodol i gasglu eu heitemau.

Lawrlwytho yma

Dylai aelodau llyfrgelloedd fod yn ymwybodol o’r canllawiau canlynol wrth ddefnyddio’r gwasanaeth Archebu a Chasglu:

 • Mae'r gwasanaeth ar gyfer casglu'n unig - ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r llyfrgell.
 • Dylech aros yn unig os oes gennych apwyntiad i ddefnyddio'r gwasanaeth.
 • Ceisiwch gyrraedd dim mwy na 10 munud cyn eich cyfnod penodol.
 • Os dymunwch archebu llyfrau ond na allwch gasglu'r eitemau eich hun, fe all cyfaill neu aelod o'r teulu wneud hynny trwy drefniant ymlaen llaw.
 • Bydd angen i chi ddarparu eich bag/blwch eich hun wrth gasglu eich eitemau.
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr wrth gasglu.
 • Peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth Archebu a Chasglu os ydych chi neu aelod o'ch teulu'n dangos symptomau COVID-19.

Gall aelodau’r llyfrgell sy’n dymuno dychwelyd eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd ond sydd ddim yn defnyddio’r gwasanaeth Archebu a Chasglu, archebu apwyntiad i ddychwelyd yr eitemau hynny drwy ffonio unrhyw un o’r llyfrgelloedd sy’n cynnig y gwasanaeth Archebu a Chasglu.

Yn y trefniant dychwelyd llyfrau, gofynnir i aelodau osod eitemau yn y cynhwysydd penodol, gyda’r eitemau hynny mynd i gyfnod cwarantin o 72 awr, yn ôl cyngor y llywodraeth.

 

Cwestiynau Cyffredin

Pam mai dim ond chwe eitem y caf eu benthyg o’r gwasanaeth Archebu a Chasglu?

Os nad ydw i’n gallu codi f’eitemau Archebu a Chasglu yn bersonol, a alla’ i enwebu rhywun arall i’w wneud drosta’i?

 

Q. Pam mai dim ond chwe eitem y caf eu benthyg o’r gwasanaeth Archebu a Chasglu?

A. Mae hon yn ffordd gwbl newydd o fenthyg eitemau’r llyfrgell, dan amgylchiadau digynsail. Byddwn yn monitro lefel y galw ac efallai y gallwn gynyddu nifer yr eitemau yn y dyfodol agos.

 

Q. Os nad ydw i’n gallu codi f’eitemau Archebu a Chasglu yn bersonol, a alla’ i enwebu rhywun arall i’w wneud drosta’i?

A. Gallwch, gallwch enwebu ffrind neu aelod o’r teulu i gasglu eitemau ar eich rhan. Pan fyddwch chi’n gwneud archeb, bydd angen i chi gytuno ar gyfrinair gyda staff y llyfrgell, a byddwch yn rhoi hwnnw i’r person enwebedig hefyd, fel y gallwn sicrhau ein bod yn rhoi eich archeb i’r unigolyn cywir.

 

ID: 6627, adolygwyd 03/06/2021