Coronavirus COVID 19 Community Information

Gwybodaeth i Grwpiau Cymorth Cymunedol

Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd â Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), wedi datblygu pecyn cymorth ar gyfer Grwpiau Cymorth Cymunedol sydd wedi sefydlu mewn ymateb i’r pandemig.

Os nad yw eich grŵp wedi gwneud hynny eisoes, llenwch y ffurflen ar-lein isod. Fe gewch gymorth PAVS, a bydd eich grŵp yn ymddangos yn ein Cyfeiriadur o Gymorth Cymunedol

Ffurflen ar-lein PAVS

Cynhyrchwyd y canllawiau canlynol hefyd ar gyfer Grwpiau Cymorth Cymunedol:

Mae Cyngor Cymru dros Weithredu Gwirfoddol hefyd wedi cynhyrchu canllawiau i Grwpiau Cymorth Cymunedol:

Os na allwch gael hyd i’r cymorth yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â’r Canolbwynt Cymunedol

Manylion cysylltu’r Canolbwynt Cymunedol

E-bost: communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776301

 

 

 

ID: 6203, revised 23/09/2021