Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cyflwyniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i’w fuddsoddi’n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw ennyn mwy o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

Gwahoddiad i gyflwyno ceisiadau am arian

Mae Cyngor Sir Penfro yn falch o wahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am arian gan Gronfa Ffyniant Gyffredin (UKSPF) y DU ar gyfer prosiectau a gynhelir yn Sir Benfro.

Darllenwch y canllawiau yn drylwyr cyn dechrau ar eich cais.

Neges Pwysig:

Rhowch sylw at y dyddiad newydd i ceisiadau o dan y ‘Gwahoddiad i Gyflwno Ceisiadau am Arian’

Rhaid cyflwyno'r ceisiadau erbyn 11:59pm ddydd Wener, 31 Mawrth 2023. Ni fydd ceisiadau sy'n cael eu derbyn ar ôl hyn yn cael eu derbyn.

Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster wrth gael mynediad at y dogfennau neu gyda'ch cais, cysylltwch â'r tîm gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod.

 

Dogfennau Cyfarwyddyd

Gwahoddiad I Gyflwyno Ceisiadau Am Arian - Fersiwn 2

SPF Ffurflen Gais Sir Benfro

Dogfen Gyfarwyddyd SPF

Sut i gael mynediad at Grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn Sir Benfro

Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol

Ffuflen Cynnig ar y Cyd

Arian Cyfatebol

Rheolau Gweithdrefn Contract

Matrics Sgorio

ATODIAD A - Gweithlyfr Allbynnau, Cyllido a Chynllunio 

Cynllun buddsoddi ar gyfer De Orllewin Cymru

 

Am ragor o wybodaeth:

Cwestiwn ac Ateb Cronfa Ffyniant Gyffredin y Du yn Sir Benfro

Ymholiadau: spf@pembrokeshire.gov.uk

Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Prosbectws

Llywodraeth U DU Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: gwybodaeth ychwanegol

 

ID: 9608, revised 24/03/2023