Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cyflwyniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i’w fuddsoddi’n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw ennyn mwy o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

SPF Grantiau llai na 100k

Datblygu Busnes

Cymunedau Cynaliadwy Sir Benfro

Creu lleoedd yn Sir Benfro - Prosiect Angor

Gwahoddiad i gyflwyno ceisiadau am arian mwy na £100,000 wedi cau

Am ragor o wybodaeth:

Ymholiadau: spf@pembrokeshire.gov.uk

Sut i gael mynediad at Grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn Sir Benfro

Cynllun buddsoddi ar gyfer De Orllewin Cymru

Rheolau Gweithdrefn Contract

Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Prosbectws (yn agor mewn tab newydd)

Llywodraeth U DU Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: gwybodaeth ychwanegol (yn agor mewn tab newydd)

ID: 9608, revised 12/12/2023