COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cwsmeriaid Iau

Cwsmeriaid Iau

Adnoddau y Gellir eu Lawrlwytho

Edrychwch ar ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho i helpu i ddifyrru'ch plant yn ystod eu hamser gartref:

Cwis Diogelwch Dŵr

Cwis Diogelwch Dŵr - Atebion

Dalen lliwio i mewn Swigod

Dŵr Doeth

Dalen lliwio I mewn Sblash

Sylwch ar y Peryglon

Dalen lliwio I mewn Ton

Helfa Wyau Pasg!

Gweithgareddau Iau Chwilio Geiriau

 

Ydych chi'n cael trafferth diddanu'r plant gartref? Edrychwch ar adran Adran Iau ein gwefan am rai gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.

ID: 1675, adolygwyd 07/04/2020