Cwsmeriaid Iau

Cwsmeriaid Iau

Ydych chi’n chwilio am fwy o ffyrdd o gadw’ch plant yn egnïol?

Angen rhywfaint o gyngor ar sut i losgi tipyn o’r egni sy’n dal gan eich pobl ifanc?

Edrychwch ar Hafan Ddysgu Chwaraeon Sir Benfro CLICIWCH YMA

Fe fydd llawer o awgrymiadau ar sut i gadw’r plant a’r teulu’n heini.

SPORT PEMBROKESHIRE YOUTUBE

Adnoddau y Gellir eu Lawrlwytho

Edrychwch ar ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho i helpu i ddifyrru'ch plant yn ystod eu hamser gartref:

 

Ydych chi'n cael trafferth diddanu'r plant gartref? Edrychwch ar adran Adran Iau ein gwefan am rai gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.

ID: 1675, adolygwyd 29/04/2020