Cwsmeriaid Iau

Partïon Plant

Beth am gynnal parti pen-blwydd mewn un o'n canolfannau hamdden?

Llai trafferthus a mwy o hwyl!

Mae ein partïon wedi eu cynllunio fel bod pob plentyn yn cael amser wrth eu bodd ... a bydd hynny'n llai o waith i chi drefnu hefyd.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o bartïon sy'n cynnwys:

Disgo sglefrio

Partïon pêl-droed

Partïon castell bownsio

Partïon nofio

Mae croeso mawr i rieni i ymuno yn yr hwyl hefyd neu gallwch ddewis eistedd yn ôl a mwynhau!

Gadewch i'n staff profiadol i ofalu am y plant. Mae'r prisiau yn rhesymol iawn.

Cysylltwch â'r ganolfan hamdden leol am fwy o fanylion ar Contact your local leisure centre

 

ID: 1633, adolygwyd 30/06/2017