Cwynion

Cwynion

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel a dim ond drwy wrando ar ein cwsmeriaid y gallwn weld pa mor dda yr ydym yn gwneud. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Canmoliaeth Pryderon a Chwynion diwygiedig sy'n sefydlu'r weithdrefn lle gall pryderon a chwynion gael eu hadolygu a'u datrys yn ddiduedd. Rydym yn falch bod dros 75% o'r holl gwynion yn cael eu datrys yn ystod y Cam Anfforfiol. 

Daflen Ffeithiau Canmoliaeth, pryderon a chwynion hyn

Taflen ffeithiau Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion Yn hawdd ei darllen

Ymddygiad Annerbyniol gan Achwynwyr

Mae'r yn egluro yr hyn sydd ym marn y Cyngor yn ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid sy'n gwneud cwyn, a sut bydd y Cyngor yn cyfathrebu â'r cwsmeriaid hyn.

 

ID: 489, adolygwyd 19/12/2023