Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Pam ydym yn ymchwilio i gwynion am fwyd?

Rydym yn ymchwilio i gwynion am fwyd i ganfod achos y gwyn a phenderfynu a yw unrhyw fusnes bwyd sy'n ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu neu werthu bwyd wedi torri'r gyfraith ynghylch diogelwch bwyd.

Nid yw'n ceisio iawndal neu ddigolledu gan y cynhyrchwyr/cyflenwyr.  Ni fydd cwynion am fwyd yn cael eu dychwelyd wedi unrhyw ymchwiliad.

Unwaith y byddwch yn anfon cwyn am fwyd atom, byddwn yn ystyried y gwyn a'r modd y gallai'r gwyn fod wedi digwydd.  Yna byddwn yn penderfynu beth i'w wneud, gydag ystyriaeth i'n Polisi Gweithredu Cyfraith Bwyd.  Mae nifer o ddewisiadau y byddwn yn eu trafod gyda chi pan ddaw'r swyddog i nôl y bwyd neu lenwi'r ffurflen cwynion bwyd.

 

ID: 1558, adolygwyd 12/10/2022