COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Cwynion afresymol o ddi-baid ac ymddygiad afresymol gan gwsmer

Byddwn yn ymdrin â chwynion afresymol o ddi-baid ac ymddygiad afresymol gan gwsmer yn unol â Gweithdrefn Cysylltiadau Afresymol o Ddi-baid ac Ymddygiad Afresymol gan Gwsmer Cyngor Sir Penfro.

ID: 1563, adolygwyd 23/08/2017