Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Cwynion am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu

Byddwn yn ymchwilio i gwynion am y gwasanaeth y mae Cyngor Sir Penfro yn ei ddarparu i chi yn unol â Pholisi Cwynion, Canmoliaethau ac Awgrymiadau'r Cyngor.  Mae'r polisi hwn i'w weld ar wefan y Cyngor Cwynion  , ac mae taflen gyfarwyddyd i'w chael os gofynnwch.

Yn y lle cyntaf, dylid cyflwyno cwynion, ac ymchwilir iddynt gan Reolwr Diogelu’r Cyhoedd (Diogelu Defnyddwyr ac Iechyd) y Cyngor:

Manylion cysylltu:

Rheolwr Diogelu’r Cyhoedd (Diogelu Defnyddwyr ac Iechyd)
Isadran Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn:   (01437) 775636
Ffacs:   (01437) 775494
e-bost: foodsafety@pembrokeshire.gov.uk*

*Cyfrif  e-bost cyffredinol agored i bob swyddog 

Fel hyn y ceir trefn ar y rhan fwyaf o gwynion, yn aml ar unwaith.

Pan yw camweinyddu yn digwydd, gellir cyflwyno cwynion hefyd i Ombwdsman Llywodraeth Leol Cymru.   

Diogelu’r Cyhoedd (Diogelu Defnyddwyr ac Iechyd)

ID: 1564, adolygwyd 02/10/2017