COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cwynion am Fwyd neu Mangreoedd Bwyd

Sut mae cwyno am fangre bwyd

Os ydych chi am wneud cwyn am fangre bwyd yn Sir Benfro, rydych yn gallu: 

ID: 1561, adolygwyd 03/12/2018