COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion am weithleoedd a gweithgareddau gwaith

Yr YmchwiliadYr Ymchwiliad

Cynhelir ymchwiliadau er mwyn penderfynu:

  • A gymerwyd neu a oes angen cymryd unrhyw gamau i atal rhywbeth rhag digwydd eto a sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith.
  • Pa ymateb sy'n briodol i achos o dor-cyfraith
ID: 1502, adolygwyd 23/08/2017