Cwynion am weithleoedd a gweithgareddau gwaith

Yr YmchwiliadYr Ymchwiliad

Cynhelir ymchwiliadau er mwyn penderfynu:

  • A gymerwyd neu a oes angen cymryd unrhyw gamau i atal rhywbeth rhag digwydd eto a sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith.
  • Pa ymateb sy'n briodol i achos o dor-cyfraith
ID: 1502, adolygwyd 15/11/2022