Cwynion

Cwynion

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel a dim ond drwy wrando ar ein cwsmeriaid y gallwn weld pa mor dda yr ydym yn gwneud. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Cwyno diwygiedig sy'n sefydlu'r weithdrefn lle gall pryderon a chwynion gael eu hadolygu a'u datrys yn ddiduedd. Rydym yn falch bod dros 75% o'r holl gwynion yn cael eu datrys yn ystod y Cam Anfforfiol.

Ffeithlen Gorfforaethol - Cwynion, Canmoliaethau a Sylwadau helpwch ni wella ein Gwasanaethau

Mae'r adroddiadau blynyddol Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol cyfredol a blaenorol ar gael i'w gweld.

Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol 2015-16

Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-17

 

Ymddygiad Annerbyniol gan Achwynwyr

Mae'r Ymddygiad Annerbyniol gan Achwynwyr yn egluro yr hyn sydd ym marn y Cyngor yn ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid sy'n gwneud cwyn, a sut bydd y Cyngor yn cyfathrebu â'r cwsmeriaid hyn.

 

ID: 489, adolygwyd 16/07/2018