Cwynion

Cwynion yn ymwneud and Gwasanaethau Cymdeithasol

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys plentyn, sydd wedi derbyn neu oedd a hawl i dderbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wneud cwyn.

Cewch wneud cwyn ar rhan rhywyn arall, os yw'r person hwnnw:

  • Yn blentyn
  • Wedi gofyn i chi weithredu ar ei rhan
  • Heb alluedd
  • Wedi marw

Mae'r Daflen Ffeithiau Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion hyn yn esbonio sut y bydd y Cyngor yn gweithio gyda'n Cwsmeriaid i ddatrys cwynion. Mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn dweud wrthym sut mae'n rhaid i ni wneud hyn. Mae'r Polisi Canmoliaeth Pryderon a Chwynion wybodaeth a'r canllawiau pellach.  

Am ymholiadau, cysylltwch â'r canlynol:

E-bost: socialcarecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Amanda Davies ar 01437 77 6384 neu Richard Williams ar 01437 77 6208

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd – Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion  yn manylu ar sut rydym yn delio â'r wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni yn ystod y broses gwyno.

Mae'r adroddiadau blynyddol Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol cyfredol a blaenorol ar gael i'w gweld.

Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-17

Adroddiad Cwynion Blynyddol Terfynol 2018

 

ID: 513, adolygwyd 14/06/2022