Cydgyfeirio

Cyfleoedd i Gyflwyno Tendr

Bydd llawer o'r prosiectau sy'n cael eu hariannu o dan y rhaglenni ariennir gan yr UE yn gorfod meddu ar elfennau cynnal trwy gyfrwng proses dendro cystadleuol. Bydd y cyfleoedd i gyflwyno tendr am y contractau hyn yn cael eu hysbysebu ar sell2wales.

Gall unrhyw berson gofrestru ar Gwerthu i Gymru (yn agor mewn tab newydd) er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf un am y tendrau sydd ar gael. 

ID: 2360, adolygwyd 20/07/2023