Cydgyfeirio

Cyfleoedd i Gyflwyno Tendr

Bydd llawer o'r prosiectau sy'n cael eu hariannu o dan y rhaglenni Cydgyfeirio yn gorfod meddu ar elfennau cynnal trwy gyfrwng proses dendro cystadleuol. Bydd y cyfleoedd i gyflwyno tendr am y contractau hyn yn cael eu hysbysebu ar sell2wales.

Gall unrhyw berson gofrestru ar Gwerthu i Gymru er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf un am y tendrau sydd ar gael.  Mae WEFO hefyd yn cyhoeddi manylion y cyfleoedd i dendro ar eu gwefan (gweler y ddolen isod.)

Cyfleoedd i gyflwyno tendr WEFO

Mae'r Tîm Arbenigol Ewropeaidd hefyd yn anfon negeseuon e-bost yn rheolaidd sy'n sôn am unrhyw gyfleoedd perthnasol i gyflwyno tendr.  Os hoffech dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf hon byddwch cystal â chysylltu â Sarah Berry, y Swyddog Arbenigol Ewropeaidd yn

sarah.berry@pembrokeshire.gov.uk (Ffôn 01437 776 181).

ID: 2360, adolygwyd 24/01/2018