Cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 - 2020

Ymgymerwyd ag ymgynghoriad i gyfarwyddo datblygiad y cynllun mewn partneriaeth â darparwyr sector gyhoeddus leol eraill ar draws ardal Dyfed Powys. Yn gyfochrog â siroedd eraill, ymgymerwyd â digwyddiad ymrwymo penodol i Sir Benfro.  Gallwch ddarllen yma adroddiadau am ddigwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltiadau:

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
dan.shaw@pembrokeshire.gov.uk 
01437 775857

ID: 587, adolygwyd 09/01/2018