Cydraddoldeb

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Erbyn dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019: Dylai cyrff cyhoeddus gyflwyno eu data am eu dyletswydd cydraddoldeb, y maent wedi eu cyhoeddi eisoes ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18, mewn fformat taenlenni data agored, gan gyfeirio at dablau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyhoeddi ar ei gwefan.

Dylai'r taenlenni data agored hyn gael eu cyhoeddi wedyn, a dylai manylion eu lleoliad gael eu rhoi i'r tîm Prosiectau Ystadegol Blaenoriaeth Uchel yn Llywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn gosod dolen at y data hyn o un dudalen benodol ar ei gwefan, a hynny erbyn mis Awst 2019. Bydd canllawiau ar gyhoeddi data agored yn cael eu cylchredeg, a threfnir gweminar i helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni'r gorchwyl hwn. Mae croeso ichi anfon unrhyw gwestiynau pellach ynghylch taenlenni data agored i Stats.Info.desk@llyw.cymru, gan nodi “data agored dyletswydd cydraddoldeb”, ac enw'r corff cyhoeddus, yn y llinell pwnc.

Cynrychiolaeth y Gweithlu ar 31 Mawrth 2018

Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-2018 - Ceisiadau am Swyddi

ID: 5427, adolygwyd 10/07/2019