Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Lluoedd Arfog

Os ydych yn aelod o'r Lluoedd Arfog (Rheolaidd neu Wrth Gefn), yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu neu'n weddw, yna mae Cyngor Sir Penfro a phartneriaid wedi ymrwymo i ddarparu mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r cymorth y gallai fod eu hangen arnoch.

Mewn partneriaeth â chyd-weithwyr rhanbarthol rydym wedi denu cyllid o Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan gyflogi Swyddog Cyswllt rhanbarthol ar gyfer y Lluoedd Arfog, a'i rôl yw gweithio ar y cyd â chyrff statudol ac anstatudol er mwyn sicrhau bod unigolion yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt dan anfantais trwy eu gwasanaeth yn y Lluoedd Arfog. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Gyfamod y Lluoedd Arfog, cysylltwch â:

ID: 5565, adolygwyd 28/02/2024