Cyfamod Lluoedd Arfog

Adran Gwaith A Phensiynau (DWP)

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn flaengar yn eu cefnogaeth i gyn-filwyr a theuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae gan bob Canolfan Waith Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ac mae Rhanbarth De-orllewin Cymru wedi cael ei amlygu ledled y DU am ei Arfer Da wrth weithio gyda phersonél y Lluoedd Arfog. Felly dylid annog cyn-filwyr i roi gwybod i aelod staff yn eu Hadran Gwaith a Phensiynau leol eu bod naill ai'n Ymadawr Gwasanaeth neu'n deulu o'r Lluoedd Arfog.

Armed Forces access to Jobcentre Plus services

ID: 5614, adolygwyd 20/04/2023