Cyfamod Lluoedd Arfog

Cefnogaeth

A oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i gefnogaeth yn ein hardal? Mae gan y Veterans Gateway mae gysylltiadau â sefydliadau sydd yn y sefyllfa orau i helpu gyda'r wybodaeth, y cyngor a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch - o ofal iechyd a thai i gyflogadwyedd, cyllid, perthnasau personol a mwy.

Covid19


Ymwelwch ar Hwb

Os ydych chi wedi gwasanaethau neu yn gwasanaethau yn y Lluoedd Arfog a-ch bod chi neu aelod o'r teulu angen gwybod am gymorth lleol, yna cysylltwch neu galwch yn eich Hwb lleol.

The VC Gallery


Cydnabyddiaeth

Mae nifer o gardiau disgownt ar gael i gyn-filwyr - rhestrir y rhain isod er hwylustod:

Cerdyn Adnabod Cyn-filwr - cyflwyniad graddol drwy gydol 2019, mae'r manylion yma

Cerdyn Gostyngiad Cyn-filwr - ar gael nawr a manylion pellach yma

 

Gwassanaethau Cenedlaethol y Lluoedd Arfog

Mae elusennau sy’n gweithio gyda’r Lluoedd Arfog, eu Teuluoedd, Milwyr wrth Gefn a Chyn-filwyr.

 

Gofalwyr Cymru

Canllaw ar ofalu am gyn-filwyr y Lluoedd Arfog

ID: 5569, adolygwyd 24/03/2022