Cyfamod Lluoedd Arfog

Cefnogi Personél Milwrol yn y System Cyfiawnder Troseddol

Mae Cefnogi Trosglwyddo Personél Milwrol - SToMP - yn cael ei ariannu i ddylunio a chyflwyno dull system gyfan, gan gydlynu gwasanaeth cyson ar gyfer cyn-bersonél y Lluoedd Arfog (ASP) ledled Cymru o alwad, trwy ystafelloedd dalfa, llys, gwasanaeth prawf, carchar ac ailsefydlu y gymuned, sy'n nodi cyn-ASP ac yn eu cyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol er mwyn diwallu anghenion unigol.

ID: 5616, adolygwyd 29/06/2021