Cyfamod Lluoedd Arfog

Cefnogi Personél Milwrol yn y System Cyfiawnder Troseddol

Mae Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru – IOM Cymru (yn agor mewn tab newydd)– yn cynllunio ac yn darparu dull system gyfan, gan gydlynu gwasanaeth cyson ar gyfer cyn-bersonél y Lluoedd Arfog ledled Cymru o’r pwynt galw, drwy ddalfeydd, y llys, y gwasanaeth prawf, y carchar ac adsefydlu yn y gymuned, sy’n nodi cyn-bersonél y Lluoedd Arfog ac yn eu cyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol er mwyn diwallu anghenion unigol.

ID: 5616, adolygwyd 28/02/2024