Cyfamod Lluoedd Arfog

Tai

Os ydych chi neu rywun dy chi'n ei adnabod wedi gwasanaethau yn y Lluoedd Arfog ac nad oes gan eu teulu unman i fynd heno ffoniwch - ewch i weld y Swyddog Tai ar Ddyletswydd yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP am gyngor brys.

 

Oriau Swyddfa Cyngor Sir Penfro: Llun i Gwener rhwng 9 a 5 o’r gloch:

Cysylltwch â’r Swyddog Tai ar Ddyletswydd ar 01437 764551 neu drwy’r e-bost housingadvice@pembrokeshire.gov.uk

 

Tu allan i Oriau Swyddfa Cyngor Sir Penfro - Gwener 5 yr hwyr i 9 y bore dydd Llun:

Cysylltwch â’r Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd o’r Tîm Allan o Oriau ar 03003 332222

 

Cynhori Tai

ID: 5566, adolygwyd 20/04/2023