Cyfeiriadau Newydd

Mae Prosiect 'Cyfeiriadau Newydd

Mae prosiect ‘Cyfeiriadau Newydd' Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig gweithgareddau atyniadol AM DDIM i'ch helpu chi i wella eich sgiliau a'ch hyder. Dysgwch rywbeth newydd. Enillwch gymhwyster. Cewch gyfarwyddyd a chymorth yn eich cyfeiriad newydd CHI.

Mae gweithgareddau'n cynnwys:

  • Cyrsiau creadigol fel gwneud gemwaith, hanes teulu, gwneud cardiau, gwnïo, crefft pren a llawer iawn mwy.
  • Cyrsiau byr yn arwain at gymwysterau.
  • Sgiliau fydd o fudd i fywyd bob dydd.
  • Saesneg, Mathemateg a chyfrifiaduron.

 

European Social Fund Wales Council for Voluntary Action Active Inclusion Fund

Plîs dilynwch y ddolen gyswllt ar gyfer cyfarwyddiadau Grantiau WEFO

ID: 1969, adolygwyd 23/01/2018