Cyfeiriadau Newydd

Pwy all gymryd rhan?

Mae Cyfeiriadau Newydd yma i'ch helpu os ydych chi:

  • Yn 54 neu'n hŷn ac yn economaidd anweithredol
  • Yn 25 neu'n hŷn ac eisiau gwella eich sgiliau: yn economaidd anweithredol neu'n hirdymor ddi-waith

(mae rhai eithriadau) 

ID: 1970, adolygwyd 23/01/2018